Lepojamies!

13.11.2023

10.novembrī  Marlēna no Kastanīšu grupas piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā pasākumā – skrējienā “Apkārt Rozulai”, kurā piedalījās 1.5km distancē un ieguva 2.vietu savā vecuma grupā! Paldies vecākiem par atbalstu un sporta skolotājai Vitai par sagatavošanu dalībai!

Biedrībai Kiwanis Cēsis paldies par atbalstu ar transporta nodrošināšanu nokļūšanai līdz Rozulai.

Vad.vietniece 13.11.2023.