Lepojamies!

31.10.2023

Priecājamies un lepojamies par mūsu iestādes mūzikas skolotāja Ivara izdoto jauno dziesmu albumu bērniem “Raušuka dziesmiņas”. Īpašs prieks, ka dziesmas no jaunā albuma mūsu iestādes bērni jau apgūst mācību procesa laikā. Dziesmas var atrast un dziedāt līdzi  www.rausuks.lv. Lai labi skan!

Iest.vad.vietniece I.Malkava 30.10.2023.