Kontakti

DSC_0005


Adrese: Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
Telefons: 64107082
E-pasts: livi@skolas.cesis.lv


Antra Gabranova

Vadītāja
antragabranova5@inbox.lv
26458775

Guna Muceniece

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
livi@skolas.cesis.lv
64122113

Olita Āre

Pirmsskolas izglītības metodiķis
64107087

Valda Švāne

Lietvede
lietvediba_livi@inbox.lv
64107086

Tamāra Bukovska

Medicīnas māsa
tomars3@inbox.lv

Rekvizīti:

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA Līvu pirmsskola Reģ.Nr. 90000031048 Juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Faktiskā adrese:  Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136 Rekvizīti: AS SEB Banka, kods: UNLALV2X Konta nr. LV51UNLA0004013130835