Kontakti

DSC_0005


Adrese: Līvu skola, Krīvi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
Telefons: 64107083
E-pasts: livi@skolas.cesis.lv


Antra Gabranova

Direktore
antragabranova5@inbox.lv
26458775

Inga Andersone

Direktores vietniece izglītības jomā
ingaandersone@inbox.lv
26309685

Guna Muceniece

Direktores vietniece saimnieciskajā darbā
livi@skolas.cesis.lv
64122113

Anna Kosova

Pirmsskolas izglītības metodiķis
64107087

Dace Čerkesova

Lietvede
livi@skolas.cesis.lv
64122113

Rekvizīti:

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Līvu sākumskola

Reģ.Nr. 90000031048
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Faktiskā adrese: Līvu pamatskola, Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136

Rekvizīti: AS SEB Banka, kods: UNLALV2X
Konta nr. LV51UNLA0004013130835