”Kastanīši” mācās pārstrādāt papīru

31.03.2021

“Kastanīši” mācās pārstrādāt papīru, sasaistot papīra plēšanu ar atbrīvošanos no dusmām…

Līdz šim esam jau dedzinājuši dusmas, šoreiz – blenderējām.

Rezultāts pārsteidzošs.

”Kastanīši” kolektīvs