”Kastanīši” lepojas..

31.05.2021

27. maijā ”Kastanīši” kārtoja savu pirmo eksāmenu – virtuāli ieradās pats Cūkmens!

Bērni stāstīja, kā radies Cūkmens un kas notiek ar cilvēkiem, kad tie izmet atkritumus, piemēram, mežā.

Bērni spēja precīzi atbildēt uz jautājumiem, kam ir un nav jābūt mežā.

Eksāmens veiksmīgi tika nokārtots un katrs bērns saņēma diplomu.

Un atceries – dodoties dabā, aiz sevis visu savāc!

Vēlamies teikt LIELU PALDIES visiem, kas atbalstīja mūs Urdas akcijā ”Dārgumu medības”!

Lai arī akcija ir noslēgusies, mēs turpināsim iesākto!