Izteiksmīgās runas konkurss

12.05.2022

Šodien, 12.05., notika Cēsu novada PII audzēkņu izteiksmīgās runas konkurss “Pūcīte”.
Līvu PII tajā pārstāvēja un labus panākumus guva “Zīļuku” grupas audzēkņi:
Adrija ieguva 1. vietu,
Alekss ieguva 3. vietu.
Ar pateicību abu bērnu vecākiem un iestādes metodiķei,
“Zīļuki” grupas kolektīvs.