Humānās pedagoģijas vienotā Labestības nodarbību nedēļa

08.03.2024

Neatkarīgi no tā, gaida vai nē no tevis labestību- dari labu.
Neatkarīgi no tā pamanīs labo, vai nē – dari labu.
Neatkarīgi no tā, pieņem tavu labestību vai nē – dari labu.
Neatkarīgi no tā, kā tev maksās par tavu labestību: ar labu vai ļaunu- dari labu.
Dari labu, un nevienam nebūs varas pār tavu labestību.
/Š. Amonašvilli/

Jau tradicionāli arī mēs atbalstām Starptautiskās Humānās pedagoģijas centra aicinājumu marta sākumā rīkot/organizēt Labestības nodarbības savā iestādē.
Labestības dienās “Zīļuku” grupas bērni aizdomājās – kas ir labestība… tā sākas ar smaidu un laipnu sasveicināšanos, pasakot labrīt, labdien un turpinās ar labām rīcībām, kuras bērni atceras ieskatoties fotogrāfijās – tā ir iesaistīšanās ražas novākšanā un teritorijas uzkopšanā, ežu migas iekārtošana, rūpēs par ziemojošiem putniem, kopā būšana, draudzība, dalīšanās ar draugiem, to nomierināšana, ja raud, pozitīvo emociju gūšana, mīlestība….Un apņemas dzīvot tā, lai visiem “sirsniņa ir priecīga”. Bet, lai iepriecinātu jubilāru – grupas biedru, kurš veseļojas, sarūpēja dāvanas un nogādāja tās gaviļniecei uz māju, kur pašus sagaidīja pārsteigums – iespēja redzēt 8 mazus sivēntiņus. “Lācīšu” grupas bērni Labestības dienā gatavoja kartiņas pašiem tuvākajiem – saviem vecākiem un pārrunāja, cik nozīmīgi ir būt draudzīgiem, gādīgiem un sirsnīgiem vienam pret otru un pret visu kas ir mums apkārt! Bet “Kastanīšu” grupā bērni darināja dažādus draudzības simbolus viens otram. Tikmēr “Bitītes” grupā ar mērķi apzināt, izprast, kas ir labestība un spēt būt labestīgiem, bērni pārrunāja, kā viņi saprot to un centās pamatot. Visi kopā domāja kā palīdzēt draugiem un vairot labestību savā dzīvē. Pēc sarunām kopīgi tika izveidots plakāts “Labestības stunda”. Arī “Pumpuriņu” grupas bērni Labestības stundā runāja par labiem darbiem ikdienā. Lai bērni labāk izprastu labestības nozīmi cilvēku dzīvē un attīstītu kritisko domāšanu, bērni noklausījās pasaku “Neglītais pīlēns”, pēc kuras veidoja prāta vētru, kā rīkotos, lai pīlēns justos labi? Bet paši mazākie iestādes bērni – “Saulītes” grupas bērni no sāls mīklas veidoja savu rociņu nospiedums, kuru dāvāja saviem vistuvākajiem. Visas dienas garumā viens otram palīdzēja, dalījās gan ar savām mīļmantiņām, gan ar pozitīvām emocijām. Bet pastaigas laikā devās palīgā mūsu sētniekam savākt sakasītās lapas un zarus.
Vairosim labestību kopā!

Vadītājas vietniece I.Malkava 08.03.2024.