Ekoskola

Mūsu pirmsskola arī pievienojas Ekoskolu tīklam!

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā (pirmsskolā).

2019./2020. m.g. Ekoskolas programmas galvenā tēma – Skolas vide un apkārtne

Ekokodekss –

Ekoskola esam mēs

Kopā dabu saudzēsim!

Otrreizējai pārstrādei

Spuldzes, baterijas nodosim!

Krāsim arī papīrus, lai varam

Otro reizi izmantot!

Lepni būsim darbu darot,

Apkārt būs mums tīra daba!

 

Ekopadome –

Maija Sīmane – PII skolotāja,”Saulītes”

Elīna Rasa – PII skolotāja, ”Lācīši”

Ināra Puriņa – PII skolotāja, ”Pumpuriņi”

Rudīte Aploka – PII skolotāja, ”Zaķīši”

Tatjana Balcere – PII skolotāja, ”Kastanīši”

Aīda Akmentiņa – PII skolotāja, ”Zīļuki”

Antra Gabranova – PII vadītāja

Guna Muceniece – Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Inese Jansone – Vecāks ” Saulītes”

Linda Sīlīte – Vecāks ”Kastanīši”

Ieva Malkava – Metodiķe