Ekoskola

2023./2024.m.g.Ekoskolas programmas gada tēma - BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

Ekopadomes sastāvs:

Ekopadomes vadītāja – Alvīne Anna Muceniece

Vecāku pārstāvji Sabīne Ozolzīle, Laura Amantova, Laima Miglava, Rēzija Kalniņa, Santa Tomuļeca, Sabīne Kalniņa

Iestādes darbinieki Antra Gabranova, Guna Muceniece, Tatjana Balcere, Inta Freivalde, Gunta Jansone, Ineta Džēriņa, Jolanta Januškevica, Rudīte Verdenfelde, Zane Krūmiņa, Zita Lele, Ieva Malkava

2022./2023. m.g. Ekoskolas programmas gada tēma – MEŽS

Ekopadomes sastāvs:

Vārds, uzvārds

Pārstāvis (iestādes, grupas, vecāku)

Alvīne Anna Muceniece Ekopadomes vadītāja
Antra Gabranova Iestādes vadītāja
Guna Muceniece Vadītājas vietn. saimniec.darbā
Ieva Malkava Vadītājas vietn. izglītības jomā
Santa Sīmane Saulītes” gr.pedagogs
Linda Avotiņa Saulītes” gr.vecāks
Rudīte Verdenfele Zaķīšu” gr.pedagogs
Diāna Grīnberga Zaķīšu” gr.vecāks
Tatjana Balcere Zīļuku” gr.pedagogs
Marika Rozīte Bitītes” gr.pedagogs
Laura Amantova Bitītes” gr.vecāks
Zane Krūmiņa Lācīšu” gr.pedagogs
Ināra Puriņa, Jolanta Januškevica Pumpuriņu” gr.pedagogi
Kristīne Kalniņa Pumpuriņu” gr.vecāks
Zita Lele Kastanīšu” gr.pedagogs
Agnese Gaidelione Lācīšu”,”Zīļuku”,”Kastanīšu”gr.vecāks

2021./2022. m.g. Ekoskolas programmas mūsu iestādes gada tēma – Atkritumi ♻️

Ekopadome –

 • Alvīne Anna Muceniece –  mājaslapas un soc.tīklu koordinatore ( Ekopadomes vadītāja)
 • Ieva Malkava – metodiķe (koordinators)
 • Antra Gabranova – PII vadītāja
 • Guna Muceniece – vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
 • Santa Sīmane – ”Saulītes” skolotāja
 • Elīna Rasa – ”Lācīši” skolotāja
 • Gunita Miezīte – ”Pumpuriņi” skolotāja
 • Ilze Ceple – ”Bitītes” skolotāju palīgs
 • Marika Rozīte – ”Bitītes” skolotāja
 • Zita Lele – ”Zaķīši” skolotāja
 • Jolanta Januškeviča – ”Kastanīši” skolotaja
 • Tatjana Balcere – ”Zīļuki” skolotāja
 • Diāna Grīnberga – ”Bitītes” vecāks
 • Agnese Gaidelione – ”Zīļuki” un ”Kastanīši” vecāks
 • Aldis Avotiņš – ”Saulītes” vecāks
 • Kristīne Uldriķe – ”Zaķīši” vecāks

Mērķis-

 • Atpazīt atkritumu veidus
 • Iegādāties šķirošanas konteinerus, lai audzēkņi varētu apgūt pareizu atkritumu šķirošanas prasmi
 • Apgūt lietu otrreizējo izmantošanu
 • Pirms lietu pirkšanas sastādīt plānu – iemesls, vajadzības biežums/ilgums, atrast videi draudzīgāko variantu
 • Popularizēt tīras vides ietekmi uz pasauli ( vidi, cilvēkiem, dzīvniekiem)
 • Teritorijas sakopšana
 • Komposta izveide un izmantošana
 • Dabas materiālu izmantošana (plastmasas aizstājējs – piem., rotaļlietu un dekoru izveidē, mācību procesā, utt.)
 • Vākt PET pudeles, makulatūru un baterijas
 • Pareizi likvidēt nolietotās elektroierīces

Kodekss- 

 

 

2020./2021. m.g. Ekoskolas programmas mūsu iestādes gada tēma – Veselīgs dzīvesveids 🤸‍♂️🍎 🚴‍♀️

Mācību gada aktīvā darba rezultāts – esam ieguvuši Ekoskolu programmas zaļo karogu! Priecīgi un lepni!💚

Ekokodekss-   

🎵 Dzīvo zaļi! 🎵

No rīta visiem pasaku, labrīt!

Un eju pasauli šo iepazīt.

Avotā es dienai spēku smeļu,

Lai ‘’Jušu takās’’ meklētu tad ceļu.

 

Ja vesels gribi būt, tad klausi padomu:

Dzer ūdeni un ēd daudz loku, burkānu.

No rītiem mēs, ja kopā vingrotu,

Tad bargā ziemā neslimosi tu.

 

Šo pasauli es skaistās krāsās krāsoju,

Lai to, kas nomests zemē , vienmēr paceltu.

Es zinu, arī tu to varētu,

Iestāties par tīru Latviju.

 

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,

Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,

Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi!

 

Lai mūsu zeme neaizietu bojā,

Par viņu atceries un katru dienu domā!

Lai saucam visi priecīgi un skaļi,

Nāc pievienojies mums un dzīvo zaļi! 

 

Ivars Rausis🎵

 Līvu PII mūzikas skolotājs

Ekopadome –

 • Ieva Malkava – metodiķe (koordinators)
 • Alvīne Anna Muceniece –  mājaslapas un soc.tīklu koordinatore ( koordinators)
 • Antra Gabranova – PII vadītāja
 • Guna Muceniece – vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
 • Valda Švāne – lietvede
 • Gunita Miezīte – ”Lācīši” skolotāja ( izvirzītais pārstāvis no ”Lācīši” un ”Pumpuriņi” grupām )
 • Rudīte Aploka – ”Zaķīši” skolotāja ( izvirzītais pārstāvis no ”Zaķīši” un ”Saulītes” grupām)
 • Tatjana Balcere – ”Kastanīši” skolotāja
 • Gunta Jansone – ”Zīļuki” skolotāja
 • Agnese Gaidelione – vecāks (Kastanīši, Pumpuriņi)
 • Elīna Andersone – vecāks (Lācīši)
 • Anete Apine – vecāks(Zīļuki)

Bērnu Ekopadome –

 • Ričards Grīnbergs
 • Estere Grīnberga
 • Henrijs Gūtmanis
 • Gerda Ieviņa
 • Alise Kalniņa
 • Sebastians Lakšs
 • Pēteris Liepiņš
 • Karlīna Sotniece
 • Adrija Jansone
 • Adele Anne Apine

 

 

 

 

2019./2020. m.g. Ekoskolas programmas rezultāts mūsu iestādē-

 

 

Mūsu pirmsskola arī pievienojas Ekoskolu tīklam!

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā (pirmsskolā).

2019./2020. m.g. Ekoskolas programmas galvenā tēma – Skolas vide un apkārtne

Ekokodekss –

Ekoskola esam mēs

Kopā dabu saudzēsim!

Otrreizējai pārstrādei

Spuldzes, baterijas nodosim!

Krāsim arī papīrus, lai varam

Otro reizi izmantot!

Lepni būsim darbu darot,

Apkārt būs mums tīra daba!

 

Ekopadome –

Maija Sīmane – PII skolotāja,”Saulītes”

Elīna Rasa – PII skolotāja, ”Lācīši”

Ināra Puriņa – PII skolotāja, ”Pumpuriņi”

Inta Freivalde – PII skolotāja, ”Zaķīši”

Tatjana Balcere – PII skolotāja, ”Kastanīši”

Aīda Akmentiņa – PII skolotāja, ”Zīļuki”

Antra Gabranova – PII vadītāja

Guna Muceniece – Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā

Inese Jansone – Vecāks ” Saulītes”

Ieva Malkava – Metodiķe

Alvīne Anna Muceniece – mājaslapas koordinatore

Santa Oboznaja – Vecāks ”Saulītes”