Džimbas drošības soļu programma

14.06.2024

No 2024.gada mūsu iestāde īsteno nevalstiskas organizācijas Centrs Dardedze izstrādātu DŽIMBAS 11 soļu drošības programmu. Tās saturs atbilsts valsts izglītības satura noteiktajām normām par to, kas bērnam jāapgūst pirmsskolā. Drošības programma izglīto bērnus par drošību attiecībās, tādejādi mazinot vardarbības riskus šo bērnu dzīvē.

Vadītājas vietniece izgl.jomā I.Malkava 14.06.2024.