Turpmāk durvis slēgtas no 8:45 – 14:30!

04.11.2019

Durvis slēgtas laikā no 8:45 – 14:30

Zvanīt:

  1. grupiņa PUMPURIŅI – Sandra Juriksone 22459048

Ināra Puriņa 26461933

  1. grupiņa ZAĶĪŠI – Rudīte Aploka  29349396

Inta Feivalde 28616455

  1. grupiņa LĀCĪŠI – Gunita Miezīte 26554998

Elīna Rasa 28302002

  1. grupiņa SAULĪTES – Maija Sīmane 26331571

Santa Sīmane 27809412

Vadītāja  A. Gabranova – 26458775

Lietvede V.Švāne – 28381372