Dokumenti

07-09-2020

DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g. (arhīvs)


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu (AKTUĀLS)


19-05-2020

Kārtība, kādā organizēts darbs grupās(ārkārtas situācijas laikā) (arhīvs)


16-03-2020

PII darba kārtība ārkārtas situācijā (arhīvs)


24-01-2020

Palīgs vecākiem. Vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pirmsskolā (aktuāls).


06-01-2020

Uzsākot pirmsskolas gaitas(Aktuāls)


06-12-2019

Jaunās mācību metodes!


26-10-2019

Iesniegums par uzņemšanu (AKTUĀLS)