Dokumenti

24-03-2021

Rīcības plāns, ja PII atklāts saslimšanas gadījums (arhīvs)


04-03-2021

Labās prakses piemērs caurviju prasmju apguvē (arhīvs)


16-11-2020

Iesniegums par vietas saglabāšanu (AKTUĀLS)


16-11-2020

Darbinieku personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšanas kārtība (AKTUĀLS)


29-10-2020

Līvu pii dienas režīms (arhīvs)


12-10-2020

Līvu pii NOLIKUMS (AKTUĀLS)


10-09-2020

Ēdināšanas izmaksas (arhīvs)


07-09-2020

DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g. (arhīvs)


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu (AKTUĀLS)


19-05-2020

Kārtība, kādā organizēts darbs grupās(ārkārtas situācijas laikā) (arhīvs)


16-03-2020

PII darba kārtība ārkārtas situācijā (arhīvs)


24-01-2020

Palīgs vecākiem. Vecākiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju pirmsskolā (aktuāls).


06-01-2020

Uzsākot pirmsskolas gaitas(Aktuāls)


06-12-2019

Jaunās mācību metodes!


26-10-2019

Iesniegums par uzņemšanu (AKTUĀLS)