Dokumenti

14-10-2021

MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS 2021./2022. GADAM


13-10-2021

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana Līvu pirmsskolas izglītības iestādē


16-09-2021

DARBA PLĀNS 2021./2022.m.g.


23-08-2021

Par pirmsskolas izglītības īstenošanu 31.08.2021.


27-07-2021

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu


24-03-2021

Rīcības plāns, ja PII atklāts saslimšanas gadījums


04-03-2021

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS CAURVIJU PRASMJU APGUVĒ


16-11-2020

Iesniegums par vietas saglabāšanu


16-11-2020

LĪVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBINIEKU PERSONISKĀ IEGULDĪJUMA UN DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


12-10-2020

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu


24-01-2020

Palīgs vecākiem


06-01-2020

Nepieciešamās lietas uzsākot bērnudārza gaitas


06-12-2019

Jaunās mācību metodes!


26-10-2019

Iesniegums par uzņemšanu