Dokumenti

04-03-2021

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS CAURVIJU PRASMJU APGUVĒ


16-11-2020

Iesniegums par vietas saglabāšanu


16-11-2020

LĪVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBINIEKU PERSONISKĀ IEGULDĪJUMA UN DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu


24-01-2020

Palīgs vecākiem


06-01-2020

Nepieciešamās lietas uzsākot bērnudārza gaitas


06-12-2019

Jaunās mācību metodes!


26-10-2019

Iesniegums par uzņemšanu