Dokumenti

06-02-2023

no 06.02.2023. apvienot ”Pumpuriņu” grupu ar ”Bitītes” grupu (arhīvs)


31-01-2023

no 31.01.2023. apvienot ”Lācīšu”grupu ar ”Saulītes” grupu (arhīvs)


16-01-2023

Par darbu 31.08.2023. (arhīvs)


10-01-2023

Audzināšanas darba plāns (14.11.2022.) (AKTUĀLS)


05-12-2022

Rīkojums par grupu apvienošanu (arhīvs)


09-11-2022

Noteikta ēdināšanas izmaksa izglītojamiem par trim ēdienreizēm (nav spēkā no 01.10.2023.)


04-11-2022

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums (AKTUĀLS)


31-10-2022

no 01.11.2022. apvieno ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupas (arhīvs)


27-10-2022

27.10.2022. -28.10.2022. apvieno ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupas (arhīvs)


28-09-2022

Iestādes dienas režīms 2022./2023. m.g. (arhīvs)


26-09-2022

no 26.09.2022. apvieno ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupas (arhīvs)


15-09-2022

DARBA PLĀNS 2022./2023.m.g. (arhīvs)


12-09-2022

Līvu Pirmsskolas izglītības iestāde pievienojas LIZDA pedagogu beztermiņa streikam. (atcelts 16.09.2022.)


12-09-2022

Noteikumi, kas jāievēro bērnam atgriežoties PII (AKTUĀLS)


27-06-2022

Pirmskolas izglītības programma netiek īstenota no 18.07.2022. līdz 29.07.2022.(arhīvs)


13-06-2022

Par A. Gabranovas aizvietošanu (arhīvs)


09-06-2022

2022.gada 31. augustā pirmsskolas izglītības programma netiek īstenota (arhīvs)


09-06-2022

Vasaras periodā, organizējot darbu, distances ievērošana (arhīvs)


21-04-2022

No 22.04.2022. apvienotas 3.grupa ”Pumpuriņi” un 4.grupa ”Zaķīši” (arhīvs)


14-03-2022

No 15.03.2022. apvienotas 5.grupa ”Lācīši” un 7.grupa ”Bitītes”(arhīvs)