Dokumenti

21-04-2022

No 22.04.2022. apvienotas 3.grupa ”Pumpuriņi” un 4.grupa ”Zaķīši”


14-03-2022

No 15.03.2022. apvienotas 5.grupa ”Lācīši” un 7.grupa ”Bitītes”


24-02-2022

No 24.02.2022. apvienot 4.grupu „Zaķīši” un 6.grupu “Saulītes” .


10-02-2022

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums


08-02-2022

Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība no 01.02.2022.


03-02-2022

No 04.02.2022. karantīna apvienotajām ”Lācīši” un ”Bitītes” grupām


24-01-2022

No 24.01.2022. karantīna ”Zīļuki” grupā


17-01-2022

No 18.01.2022. tiek apvienotas ”Lācīši” un ”Bitītes” grupas


17-01-2022

Mācību process karantīnā esošajiem piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem


17-01-2022

No 17.01.2022. karantīna apvienotajās grupās ”Zaķīši” un ”Saulītes”


17-01-2022

No 17.01.2022. karantīna ”Kastanīši” grupai


17-11-2021

Rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem


17-11-2021

Par apmeklētāju plūsmu organizēšanu


17-11-2021

Kārtība kādā tiek nodrošināta epidemioloģiskā drošība iestādē


11-11-2021

No 15.11.2021. tiek apvienotas grupas


21-10-2021

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”


14-10-2021

MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS 2021./2022. GADAM


13-10-2021

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana Līvu pirmsskolas izglītības iestādē


27-07-2021

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu


24-03-2021

Rīcības plāns, ja PII atklāts saslimšanas gadījums