Dokumenti

27-05-2021

Rīkojums par darba laiku vasarā


24-03-2021

Rīcības plāns, ja PII atklāts saslimšanas gadījums


04-03-2021

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS CAURVIJU PRASMJU APGUVĒ


16-11-2020

Iesniegums par vietas saglabāšanu


16-11-2020

LĪVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBINIEKU PERSONISKĀ IEGULDĪJUMA UN DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


29-10-2020

Līvu PII dienas režīms


12-10-2020

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums


10-09-2020

Ēdināšanas izmaksas


07-09-2020

DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g.


27-08-2020

Kārtība kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu


19-05-2020

Kārtība, kādā organizēts darbs grupās(ārkārtas situācijas laikā)


16-03-2020

Iesniegums bērna pieņemšanai(ārkārtas situācija)


16-03-2020

PII darba kārtība ārkārtas situācijā


19-02-2020

Vērtēšanas kārtība


24-01-2020

Palīgs vecākiem


06-01-2020

Nepieciešamās lietas uzsākot bērnudārza gaitas


06-12-2019

Jaunās mācību metodes!


26-10-2019

Iesniegums par uzņemšanu


13-09-2019

Pirmsskolas mērķi un uzdevumi