Dokumenti

23-09-2021

Rīkojums par karantīnas pagarinājumu ( ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupām)


16-09-2021

DARBA PLĀNS 2021./2022.m.g.


13-09-2021

Rīkojums par karantīnas noteikšanu ”Pumpuriņi” un ”Lācīši” grupām


23-08-2021

Par pirmsskolas izglītības īstenošanu 31.08.2021.


27-07-2021

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu


27-05-2021

Rīkojums par darba laiku vasarā


24-03-2021

Rīcības plāns, ja PII atklāts saslimšanas gadījums


04-03-2021

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS CAURVIJU PRASMJU APGUVĒ


16-11-2020

Iesniegums par vietas saglabāšanu


16-11-2020

LĪVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBINIEKU PERSONISKĀ IEGULDĪJUMA UN DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


29-10-2020

Līvu PII dienas režīms


12-10-2020

Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums


10-09-2020

Ēdināšanas izmaksas


07-09-2020

DARBA PLĀNS 2020./2021.m.g.


27-08-2020

Kārtība kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu


19-05-2020

Kārtība, kādā organizēts darbs grupās(ārkārtas situācijas laikā)


16-03-2020

Iesniegums bērna pieņemšanai(ārkārtas situācija)


16-03-2020

PII darba kārtība ārkārtas situācijā


19-02-2020

Vērtēšanas kārtība