Dokumenti

17-01-2022

No 18.01.2022. tiek apvienotas ”Lācīši” un ”Bitītes” grupas


17-01-2022

Mācību process karantīnā esošajiem piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem


17-01-2022

No 17.01.2022. karantīna apvienotajās grupās ”Zaķīši” un ”Saulītes”


17-01-2022

No 17.01.2022. karantīna ”Kastanīši” grupai


17-11-2021

Rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem


17-11-2021

Par apmeklētāju plūsmu organizēšanu


17-11-2021

Kārtība kādā tiek nodrošināta epidemioloģiskā drošība iestādē


11-11-2021

No 15.11.2021. tiek apvienotas grupas


21-10-2021

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”


14-10-2021

MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS 2021./2022. GADAM


13-10-2021

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšana Līvu pirmsskolas izglītības iestādē


27-07-2021

Atbalsts ģimenēm ar bērniem, uzsākot mācību gadu


24-03-2021

Rīcības plāns, ja PII atklāts saslimšanas gadījums


04-03-2021

LABĀS PRAKSES PIEMĒRS CAURVIJU PRASMJU APGUVĒ


16-11-2020

Iesniegums par vietas saglabāšanu


16-11-2020

LĪVU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES DARBINIEKU PERSONISKĀ IEGULDĪJUMA UN DARBA IZPILDES NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA


06-08-2020

Iesniegums par atskaitīšanu


19-02-2020

Vērtēšanas kārtība


24-01-2020

Palīgs vecākiem


06-01-2020

Nepieciešamās lietas uzsākot bērnudārza gaitas