Dārgie vecāki!

25.02.2021

Dārgie vecāki, vēlamies atgādināt par kārtību kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai!

Mūsu mājaslapas sadaļā ”Dokumenti”  27.08.2020. publicējām rīkojumu –

Kārtība kādā organizē mācību procesu epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai.”

Īpaši vēlamies uzsvērt punktus par rotaļlietām –

27.Iestāde rūpīgi izvērtē koplietošanas priekšmetus un rotaļlietas grupas telpās un izņem no aprites to, ko nevar regulāri katru dienu pienācīgi mazgāt un dezinficēt (pārsvarā attiecas uz tādām lietām, kuras bērni liek mutē vai citādi piesārņo ar elpceļu izdalījumiem). Regulāri veic rotaļlietu mazgāšanu, izmantojot mazgāšanas līdzekļus. Iestādē neizmanto mīkstās un citas rotaļlietas, kuras nav iespējams mazgāt, kā arī audzēkņi nenes uz Iestādi rotaļlietas no mājām.

28. Rotaļlietu dezinfekcija nav pieļaujama.

Lūdzu respektēsim un būsim saprotoši!

Mēs saprotam, ka Jūsu bērnam ir mīļākā manta, taču šobrīd primārais ir domāt par veselību un drošību!

Līvu PII kolektīvs