Dalījāmies pieredzē

10.05.2016

19.aprīlī Līvu pamatskolas pirmsskolas pedagogi dalījās pieredzē ar citiem Cēsu novada pirmsskolas pedagogiem, metodiķiem un Līvu skolas sākumskolas skolotājiem. Visas pirmsskolas skolotājas gan pirmsskolas zālē, gan grupas telpās piedāvāja viesu uzmanībai pašgatavotus mācību materiālus, spēles un kustību rīkus, kā arī pastāstīja par materiālu izmantošanas iespējām mācību procesā un par spēļu dažādiem variantiem. Mācību un rotaļu vides izveidošanu sekmēja kursu apmeklējums, kur skolotājas guva jaunas idejas pēc Marijas Montesori un Emijas Pikleres pirmsskolas bērnu attīstības metodēm.