CIENĪJAMIE VECĀKI!

25.06.2020

No 1.  – 31. jūlijam esam atvaļinājumā!

 

Darbu atsāksim sekojoši:

no 4. augusta

1.PII grupa ”ZĪĻUKI”

2.PII grupa ” KASTANĪŠI”

no 5.augusta

3. PII grupa ”PUMPURIŅI”

4.PII grupa ”ZAĶĪŠI”

5.PII grupa ”LĀCĪŠI”

6. PII grupa ”SAULĪTES”