Būsim sveiki, stipri un veseli! 

03.03.2023

2.martā mūsu iestāde sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību organizēja semināru, kurā pulcējās astoņpadsmit sporta skolotāji no Cēsu novada izglītības iestādēm.
Pilnveides programmu “Fizisko aktivitāšu integrēšanas iespējas sekmīga mācību procesa nodrošināšanai” vadīja sporta pasniedzējas no Rīgas Inese Orlova un Dace Ozola. Seminārā piedalījās arī mūsu iestādes “Bitītes”, “Zaķīšu” un “Zīļuku” grupas bērni, kuri drosmīgi un aktīvi  darbojās atklātajās nodarbībās ar pasniedzējām.

Uz tikšanos nākamajās nodarbībās!
Vadītājas vietniece I.Malkava