Arodbiedrības balva

12.10.2020

Cēsu starpnovadu arodorganizācijas Padome 2018.gadā nolēma piešķirt balvu izglītības iestādes vadītājiem par aktīvu iesaisti arodbiedrības biedru piesaistē un sadarbību pirmorganizācijas līmenī.

Šī balva tika pasniegta trešo gadu.