Arī pirmsskolas iestādē sporto…

29.09.2016

23.septembrī ”Olimpiskā diena 2016” pirmsskolas grupai ”Zīļuki” sākās ar kopīgu Olimpisko rīta vingrošanu, kurai sekoja stafetes un dažādas sporta aktivitātes. Ikkatrs zeltainajā rudens dienā izbaudīja sportot prieku un gandarījumu par saņemto pateicību un Olimpisko medaļu. Paldies auklītei Regīnai par aktīvu līdzdarbošanos Olimpiskajā dienā!
Sporta skolotāja Gunita.