12. marts – Putnu diena

13.03.2020

Lai īstenotu Līvu pirmsskolas mācību gada uzdevumus – veicināt pozitīvu sadarbību ar vecākiem, un radīt bērniem interesi pētot dabas procesus, izmantojot tuvāko apkārtni kā mācību vidi, ekopadome nolēma, sadarbībā ar vecākiem, iekārtot absolventu bērzu birzi kā mācību vidi, kurā uzstādīt putnu būrīšus. Tāpēc 12.martā norisinājās pasākums “Putnu dienas”.

Rīts iestādē sākās ļoti rosīgi – saulītes apspīdēti, vecāki kopā ar bērniem nesa un veidoja būrīšu izstādi. Atsaucība bija ļoti liela – gaiteni rotāja 32 dažāda izmēra būrīši!

“Putnu dienas” pasākums tika atklāts ārā ar dziesmām un putniņdeju. Kā īpašs ciemiņš tika uzaicināts Latvijas Ornitoloģijas biedrības speciālists Mārtiņš Platacis, kurš vecāko grupu bērniem pastāstīja par Latvijas putniem. Īpaši aizrautīga aktivitāte bija dīķī vērot pīles ar līdz atnesto teleskopu un binokli. Ornitologs organizēja bērniem un pieaugušajiem konkursus par putniem. Zinošākie un veiklākie tika arī pie balvām.

Tikmēr jaunāko grupu bērniem bija sagatavotas kustību aktivitātes kopā ar mūzikas un sporta skolotājiem gan laukā, gan sporta zālē. Kā arī bija jāpiedalās dažādās radošās mākslas darbnīcās, kurā katrs bērniņš varēja pagatavot no dažādiem mākslas materiāliem savu putniņu. Darbiņu izstādi var aplūkot iestādes gaitenī.

Paldies visiem vecākiem, skolotājiem, skolotāju palīgiem un bērniem par atbalstu, atsaucību un piedalīšanos!

Bet īpašs paldies skolotājai Maijai Sīmanei un iestādes darbiniecei Alvīnei Annai Muceniecei par pasākuma organizēšanu!

Pirmsskolas metodiķis Ieva Malkava

 

#putnudienas #putnudiena